Privacy verklaring

Inleiding

Schoonheidssalon verzamelt persoonsgegevens van haar klanten en neemt de privacy van haar klant zeer serieus. De gegevens worden op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In deze privacyverklaring wordt er uitgelegd welke persoonsgegevens verzamelt (kunnen) worden en met welk doel dat gedaan wordt. Schoonheidssalon Vivian adviseert om het privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Verantwoordelijke 

Vivian Schroevers
Schenge 4
4335 XS Middelburg
+31 (0)6 16 83 80 78
info@schoonheidssalonvivian.com
KVK 67054056

Verkrijgen van jouw persoonsgegevens

Schoonheidssalon Vivian heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens/ medische gegevens
 • Medicatiegegevens
 • Leefstijl/ gewoonten gegevens
 • Voor – en na foto’s
 • Bestelgeschiedenis in de vorm van diensten en producten
 • Behandelgegevens
 • Factuuradres
 • Transactiegegevens, PAN- nummers, de datum en het bedrag van de betaaltransacties
 • Openstaande saldo
 • IP adres
 • Klachten 
 • Review/ feedbackberichten

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden er persoonsgegevens verwerkt:

Schoonheidssalon Vivian verwerkt gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het zo goed als mogelijk kunnen verlenen van de dienst 
 • Het contact hebben over afspraken en eventuele annulering daarvan 
 • Versturen van nieuwsbrieven 
 • Informeren/ monitoren van de voortgang van diensten/ producten 
 • Leveren van producten indien niet voorradig tijdens bezoek 
 • Resultaten van (kuur) behandelingen zichtbaar kunnen maken 
 • Resultaten openbaar maken, zoals Facebook (alleen met toestemming)
 • Financiële administratie, zoals het afhandelen van betalingen
 • Beheer van bestellingen
 • Afhandelen van klachten 
 • Facturatie
 • Review/ feedbackberichten openbaar maken via Website en Social Media, zoals Facebook (alleen met toestemming)

Bewaartermijn

Schoonheidssalon Vivian bewaart persoonsgegevens tot het moment dat er verzocht wordt door de klant deze gegevens te verwijderen. Of zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

Beveiligen van persoonsgegevens

Schoonheidssalon Vivian neemt de privacy van de klant serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Vivian neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Rechten van de klant

Onder de Europese Verordening Gegevensbescherming beschikt de klant over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens mogen bekeken worden
 • Persoonsgegevens mogen gewijzigd, verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd worden. 
 • De verwerking van persoonsgegevens mogen beperkt worden 
 • Er mag bezwaar gemaakt worden tegen verwerking op grond van “gerechtvaardigd belang” van schoonheidssalon Vivian of een derde
 • Persoonsgegevens mogen verkregen worden
 • Toestemming voor gegevensverwerking mag ingetrokken worden

Wanneer schoonheidssalon Vivian geen persoonsgegevens meer van jou mag verwerken door één van bovenstaande redenen, kan schoonheidssalon Vivian je daardoor bepaalde diensten niet meer leveren.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@schoonheidssalonvivian.com. Schoonheidssalon Vivian zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Schoonheidssalon Vivian een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Schoonheidssalon Vivian je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Schoonheidssalon Vivian verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingdienst. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot die gegevens. Met deze bedrijven heeft schoonheidssalon Vivian een verwerkingsovereenkomst, hierin zijn afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens. 

Met wie deelt Schoonheidssalon Vivian gegevens? 

 • Worldline voor de betalingstransacties
 • Salonized voor boekhouding, agenda, klanten, afsprakenbeheer, verwerken van bijzondere persoonsgegevens
 • Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven
 • Administratiekantoor “Mooie cijfers” voor de financiële administratie 

Afmelding nieuwsbrieven/ e-mail

Schoonheidssalon Vivian gebruikt jouw naam en e-mail adres om nieuwsbrieven en mail te versturen over diensten, producten, activiteiten en andere interessante informatie over schoonheidssalon Vivian. Afmelding voor deze mailings is mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Wijziging van dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Cookies

Schoonheidssalon Vivian gebruikt enkel functionele cookies, deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Minderjarigen

De website en/ of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen aan kinderen die jonger dan 16 jaar zijn. Zij hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig om deze gegevens te mogen verstrekken. Wij kunnen niet controleren of de bezoeker ouder is dan 16. Wees betrokken bij online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Klachten en vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Schoonheidssalon Vivian je gegevens gebruikt, of heb je een klacht over de manier waarop jouw gegevens verwerkt worden dan kun je een e-mail sturen naar info@schoonheidssalonvivian.com.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de autoriteit persoonsgegevens.